GEAX EK 60

description

Technical data:

  • Equipment weight 19,0 t
  • Mast length A = 14400 mm
  • Equipment length G = 5985mm
  • Equipment width P = 2800 mm

Types of piles

  • Drilling piles CFA ø 300-600 mm
  • Drilling piles FDP ø 300 mm

Place of use

  • Foundations for construction
  • Construction of retaining walls

Application

GEAX EK 60
IPC 830
GEAX EK 60
IPC 830