Atbalsta sienu izbūve

Atbalsta siena ir pāļu konstrukcija, kura nodrošina blakus esošo grunti pret nogrūšanu. Pielieto būvbedru sienu nostiprināšanai un dziļu būvbedru izbūvei. Atbalsta sienu nepieciešamības gadījumā iespējams enkurot.

apraksts

Atbalsta sienas pāļu stiegrošanas varianti:

  • Pašurbjoša enkurstiegra (d=32mm līdz 114mm) ARCO katalogs (pie projektēšanas);
  • Tērauda caurule;
  • Dubult T profils;
  • Stiegrojuma karkass;
  • Bez stiegrojuma.
Pamatu pastiprināšana
Grunts enkuri
Pamatu pastiprināšana
Grunts enkuri