Grunts enkuri

Grunts enkurs ir strukturāls elements, spējīgs nodot tam pielikto stiepes slodzi uz slodzi nesošu grunts slāni. Grunts enkurs ir būvlaukumā veidots būvizstrādājums, izgatavots no ūdens/cementa suspensijas un stiegrots ar enkurstiegru. Grunts enkuru izbūvi veic saskaņā ar EN 1537. ARCO katalogs (pie projektēšanas) - (d=32mm līdz 114mm).

apraksts

Trošu enkuru izbūve

Trošu enkurs ir strukturāls elements, spējīgs nodot tam pielikto stiepes slodzi uz slodzi nesošu grunts slāni. Trošu enkurs ir būvlaukumā veidots būvizstrādājums, izgatavots no ūdens/cementa suspensijas un stiegrots ar trosi pēc projektā paredzētās specifikācijas.

Atbalsta sienu izbūve
Pāļu statiskā pārbaude
Atbalsta sienu izbūve
Pāļu statiskā pārbaude