Pāļu pamatu izbūve

Izbūvējam mikropāļus, CFA, FDP, skrūvpāļus.

apraksts

Mikropāļi

Mikropāļi ir maza diametra dažādu konstrukciju pāļi, kuru šķērsgriezuma diametrs nepārsniedz 300mm. Mikropāļu izbūvi veic saskaņā ar EN 14199. Mikropālis var būt pildīts ar cementa suspensiju (diametrā līdz 300mm) vai betonu (diametrā no 300mm).

Mikropāļa stiegrošanas varianti:

  • Pašurbjoša enkurstiegra (d=32mm līdz 114mm) ARCO katalogs (pie projektēšanas);
  • Tērauda caurule;
  • Stiegrojuma karkass.

CFA pāļi

CFA (Continuous flight auger) pāļi – pēc tehnoloģijas ar grunts izņemšanu būvlaukumā veidoti urbpāļi, kurus veido urbjot gruntī ar dobu, nepārtrauktu gliemežurbi (šneku). Iegūto urbumu piepilda ar transportbetonu un tajā ievieto stiegrojumu.

CFA pāļu stiegrošanas varianti:

  • Stiegrojuma karkass;
  • Tērauda caurule;
  • Dubult T profils.

FDP pāļi

FDP (Full displacement pile) pāļi – pēc tehnoloģijas bez grunts izņemšanas būvlaukumā veidoti urbpāļi, kurus veido urbjot gruntī ar iekārtu, kura paredzēta esošās grunts sablīvēšanai. Iegūto urbumu piepilda ar transportbetonu un tajā ievieto armatūras stiegrojumu.

FDP pāļu stiegrošanas varianti:

  • Stiegrojuma karkass;
  • Tērauda caurule;
  • Dubult T profils.

Izmantotās iekārtas

Pāļu pamatu izbūve
Pamatu pastiprināšana
Pāļu pamatu izbūve
Pamatu pastiprināšana