Pāļu statiskā pārbaude

Pāļu statiskajā pārbaudē pālis ir pakļauts statiskai aksiālas un sānu slodzes iedarbībai, nolūkā pārbaudīt pāļu faktiskās nestspējas atbilstību būvprojektā paredzētajai pāļu nestspējai. Pāļu statiskās pārbaudi veic pēc izstrādātas pārbaudes programmas, tajā izmanto hidraulisko domkratu ar cilindru un mērījumus veic ar verificētiem mikrometriem.

apraksts

Pāļu viengabalainības (veseluma) pārbaudi veic ar ultraskaņas metodi. Metode paredzēta izbūvēto pāļu kvalitātes kontrolei. Ar šo metodi bez pāļa sagraušanas iespējams kontrolēt pāļu viengabalainību un konstatēt defektu esamību. Metodi var pielietot arī esošu, agrāk izbūvētu pāļu garuma noteikšanai.

Grunts enkuri
Projekta izstrāde un konsultācijas
Grunts enkuri
Projekta izstrāde un konsultācijas