Pamatu pastiprināšana

Pamatu pastiprināšana ir būvniecības darbu komplekss, kura rezultātā slodzi pārnes no ēkas pamatu konstrukcijas uz nesošo grunts slāni. Pēc pamatu pastiprināšanas iegūst atjaunotu vai palielinātu esošo pamatu nestspēju. Pāļu vietās ar bezvibrācijas metodi vertikāli vai noteiktā slīpumā ar dimanta kroņurbi veic pamatu caururbšanu un pēc tās mikropāļu izbūvi.

apraksts

Mikropāļa stiegrošanas varianti:

  • Pašurbjoša enkurstiegra (d=32mm līdz 114mm) ARCO katalogs (pie projektēšanas);
Pāļu pamatu izbūve
Atbalsta sienu izbūve
Pāļu pamatu izbūve
Atbalsta sienu izbūve